11 april 2015

Barmhartigheidszondag

Op zondag 12 april vieren we het feest van de goddelijke Barmhartigheid met een uur van aanbidding, waarbij de Rozenkrans van Barmhartigheid zal worden gebeden. Tijdens de uitstelling van het Allerheiligste Sacrament is er ook biechtgelegenheid.

Jezus heeft aan de H. Maria Faustina Kowalska gezegd dat Hij wil dat op de zondag na Pasen het feest van de goddelijke Barmhartigheid wordt gevierd: “Op die dag staan de diepste diepten van Mijn tedere barmhartigheid open. Ik stort een hele oceaan van genaden uit over die zielen die tot de fontein van Mijn barmhartigheid naderen. De ziel die te biechten zal gaan en de heilige communie zal ontvangen, zal volledige vergeving van zonden en straf ontvangen. Op die dag staan alle sluizen van de hemel, waardoor de genade vloeit, open.”