2 juni 2015

Van de pastoor: Parochiebedevaart naar Den Bosch

Beminde gelovigen,

In de maand mei zijn wij als parochie zeer gezegend: jonge kinderen hebben met een oprecht geloof en voorbereid door geloofslessen en biecht onze eucharistische Heiland in de eerste heilige communie mogen ontvangen. Blijven wij voor hen bidden, dat zij trouw aan Hem zullen blijven. Ook zijn twee volwassenen uit de catechesegroep van de zaterdagmiddag afgelopen maand tot de katholieke kerk toegetreden; de een door het afleggen van de geloofsbelijdenis, de ander door het ontvangen van het heilig doopsel.

Velen van u zullen een deel van de zomer niet aanwezig zijn. Ik wil u nu reeds attenderen op een zomeruitje of kleine bedevaart die de parochie op zaterdag 18 juli organiseert naar Den Bosch. Om 10.30 uur mogen wij de Mis vieren in de Sint-Janskathedraal. Daarna gebruiken we de lunch in of bij het Sint-Janscentrum, waarin het seminarie gevestigd is. Na de lunch volgt een rondleiding door de kathedraal en een bezoek aan de tentoonstelling over de Lijkwade van Turijn. Voordat we tegen het einde van de middag met de bus terugreizen naar Amsterdam is er nog gelegenheid om de binnenstad te bezoeken. De prijs van de busreis bedraagt € 25. U dient zelf uw lunch mee te brengen. Inschrijving en contante betaling vinden plaats na de zondagse Hoogmis bij de inschrijfbalie in de pastorie.

Bedevaart Den Bosch

Ik wens u allen een goede en gezegende zomertijd toe.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor