Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


20 juni 2015

Zang in de Agneskerk

Op zondag 21 juni - de vierde zondag na Pinksteren - zingt het gemengde koor de Missa Tertia van Michael Haller.