Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


1 november 2015

Drieherenmis op Allerheiligen: Intrede- en slotprocessie