14 augustus 2016

Zondagmiddag in de Agneskerk

Na de Hoogmis:
leven in de heilige hallen van het huis van God.