Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


Parochiële vastenactie 2023 voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië; zo doet u mee!

14 augustus 2016

Zondagmiddag in de Agneskerk

Na de Hoogmis:
leven in de heilige hallen van het huis van God.