Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie
September, maand van Onze Lieve Vrouw van Smarten

14 augustus 2016

Zondagmiddag in de Agneskerk

Na de Hoogmis:
leven in de heilige hallen van het huis van God.