6 juni 2019

Van de pastoor: Roeping tot heiligheid

Beminde gelovigen,

Eind mei hebben wij het feest van Hemelvaart gevierd en begin juni zullen we Pinksteren vieren. Daarmee is alles vervuld dat Christus aan Zijn Kerk heeft geschonken tot heil en volmaaktheid van haar heiligheid. Met de hemelvaart van Christus wordt ook richting aan de Kerk gegeven; zij wordt ertoe geroepen om haar Heer en hemelse Bruidegom te volgen. Om daartoe in staat te zijn ontvangt de Kerk de Heilige Geest om haar roeping tot heiligheid te kunnen verwezenlijken.

Het moge duidelijk zijn dat de Kerk dus niet is ingesteld om aardse doelen te bereiken, maar om eens gelijkvormig aan haar Heer en Hoofd met Hem verenigd te zijn in de hemelse heerlijkheid. Dat zal gebeuren wanneer het Lam Zijn bruid tot Zich zal nemen.

De logica leert ons dat het doel dat wij willen bereiken bepaalt welke middelen er nodig zijn om dat te laten gebeuren. Als Kerk moeten wij ons dus bezinnen op het doel van onze roeping, en vervolgens de middelen kiezen om dat doel te bereiken. Die middelen zijn ons door de Heer Zelf aangereikt, namelijk trouw blijven aan Zijn openbaring en in deze openbaring de leiding van de Kerk volgen.

Wie de Kerk en haar leer wil veranderen doet niets anders dan de goddelijke roeping van de Kerk ver-loochenen en haar uiteindelijke roeping verwerpen.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen, pastoor