6 juni 2020

Dakrestauratie oostzijde van start

In de afgelopen meimaand zijn aan de oostzijde van ons kerkgebouw steigers opgebouwd voor de herstelwerkzaamheden aan de dakdelen boven het priesterkoor, de sacristie en de verschillende kapellen.

In 2008 is een deel van het kerkdak gerestaureerd, gevolgd door een verdere restauratie, vijf jaar geleden. En nu kan de dakrestauratie worden voltooid dankzij een particuliere schenking van Stichting Edwin Bouw Fonds. Deze stichting betaalt het grootste deel (ruim € 150.000) van de kosten van deze afsluitende dakrenovatie. Maar een bedrag van circa € 20.000 moet worden opgebracht door onze eigen geloofsgemeenschap.

In het vertrouwen dat u wilt bijdragen aan het herstel van onze kerk, heeft bisdom Haarlem-Amsterdam aan het kerkbestuur toestemming verleend om alvast met de werkzaamheden te beginnen. Mogen we op uw bijdrage rekenen? U kunt uw giften storten op bankrekening

NL96 INGB 0000 3113 11

ten name van Parochie van de H. Agnes te Amsterdam onder vermelding van 'dakrestauratie'. Bij voorbaat hartelijk dank!

Ook kunt u gebruik maken van deze QR-code: