Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


28 juni 2020

Zadok the Priest (Coronation Anthem No 1) - G.F. Händel