3 juni 2020

Van de pastoor: Herstel van de openbare eredienst aan God, maar nog altijd met beperkingen

Beminde gelovigen,

We zijn begonnen aan juni, de maand waarin de kerken opnieuw, zij het nog enigszins beperkt, geopend worden voor de eredienst aan God. Wij hebben er allen met verlangen naar uitgezien, en velen van u waren de afgelopen maanden teleurgesteld en vervuld van onbegrip voor de getroffen maatregelen.

De maand juni begon dit jaar op de maandag in het Octaaf van Pinksteren (Tweede Pinksterdag). Bij de openbare viering van de heilige Missen mogen niet meer dan 30 gelovigen per Mis aanwezig zijn.

Op vele terreinen vraag ik deze maand om uw geduld en zelfbeheersing. Wij kunnen nog niet volledig terug naar de gewone loop van het parochiële leven. Vooral de bijeenkomsten buiten de liturgie, zoals familiedagen, cursussen en koffie drinken na de zondagsmis, kunnen nog niet hervat worden. Ook bijeenkomsten op het kerkplein zijn niet toegestaan. Ik reken op uw aller medewerking om problemen en overheidsboetes te voorkomen.

Ook in het kerkgebouw vraag ik u om nauwkeurig de aanwijzingen op te volgen. Als u er privé anders over denkt, dan is er geen enkele noodzaak om dat in het openbaar te uiten. Ik verzoek u om u voorbeeldig te gedragen en overal uw zelfbeheersing te bewaren.

Wij leven in een goddeloze samenleving, en deze goddeloosheid is ook diep in de Kerk doorgedrongen. Onze eerste plicht is om trouw te blijven aan Gods geboden, en – waar mogelijk – ons christelijke tegengeluid te laten horen. Maar voor wij kunnen spreken, dienen wij ons eerst te verdiepen in de waarheid van het geloof, niet alleen intellectueel maar vooral door een oprecht gebedsleven.

Wat betreft onze samenleving zijn velen van u niet goed in staat om de wolven in politiek en media te herkennen. Dat komt door een overweldigende geschiedvervalsing, waardoor velen blind zijn voor de oorzaken van de droevige staat waarin ons maatschappelijk en cultureel leven zich bevindt. Als wij, christenen, het einde van de beschaving van het Avondland willen voorkomen, dan zullen wij ons moeten bevrijden van het liberaal-humanistische denken, dat ons is opgedrongen door revoluties en vrijmetselaars. De bevrijding hiervan is te vinden in de rijkdom van het verleden en niet in de utopie van moderne beloften en ideologieën.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor