3 juli 2021

Devotie van de eerste zaterdag tot het Onbevlekt Hart van Maria

Een devotie die bijzonder verbonden is met die van het Onbevlekt Hart van Maria is die van de vijf eerste zaterdagen. Deze devotie is gebaseerd op een verschijning van Jezus en Maria aan Lucia te Fatima. Toen Maria in 1925 in Pontevedra verscheen zag Lucia haar op een wolk van licht met het Jezuskind aan haar zijde. Maria legde haar hand op de schouder van Lucia en hield in haar andere hand een met doornen gekroond hart. Tegelijkertijd zei het Jezuskind: “Heb medelijden met het hart van je allerheiligste Moeder dat bedekt is met doornen waarmee ondankbare mensen het ieder ogenblik doorboren met godslasteringen en ondankbaarheid.”

Daarna zei Maria tot Lucia: “Zie, mijn dochter, zie mijn hart omgeven van doornen, door de mensen onophoudelijk gekwetst. Troost jij mij ten minste en maak mijn belofte bekend: Ik zal allen die gedurende vijf maanden achtereen op de eerste zaterdag biechten, de heilige communie ontvangen, de rozenkrans bidden en mij 15 minuten gezelschap houden om de 15 mysteries van de rozenkrans te overwegen, met de bedoeling mij te troosten, in het uur van hun dood bijstaan met de benodigde genaden voor de redding van hun zielen.”

Twee maanden later, op 15 februari 1926, verscheen het kindje Jezus opnieuw aan Lucia en moedigde haar aan de devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria te verspreiden. Lucia wees op de moeilijkheden die sommige mensen ondervonden om op die eerste zaterdag te biechten. Ze vroeg of men ook acht dagen voor of na de eerste zaterdag mocht gaan biechten. Jezus zei haar toen “Ja, de biecht mag zelfs langer geleden zijn, op voorwaarde dat als men Mij ontvangt, men in staat van genade is en men de bedoeling heeft het Onbevlekt Hart van Maria te troosten.”