11 augustus 2021

Van de pastoor: Trouw aan het gehele depositum fidei -- Toediening H. Vormsel op twee zondagen

Mgr J. van Burgsteden bij emeritus paus Benedictus XVI.

Beminde gelovigen,

Het recent verschenen motu proprio over de traditionele Mis heeft ons allen zeer verrast, gezien het feit dat wij niets anders dan trouwe katholieken proberen te zijn, vooral door het sacramentele leven dat ons steeds meer gelijkvormig laat worden met Christus in Zijn mystiek Lichaam, de Kerk. Wij willen trouw zijn aan het gehele depositum fidei, de onveranderlijke geloofsschat van de katholieke Kerk, gebaseerd op Traditie en Heilige Schrift.

Deze maand augustus zullen er meerdere heuglijke gebeurtenissen plaatsvinden in onze parochie. Allereerst vanzelfsprekend de Hoogmis op Maria Tenhemelopneming, en op de oude octaafdag van dit hoogfeest, dus op zondag 22 augustus, de kroning van het Fatimabeeld van Onze Lieve Vrouw, met de nieuwe kroon die haar door de gelovigen is geschonken. Op die dag zal ook de eerste toediening van het heilig Vormsel plaatsvinden door emeritus hulpbisschop mgr J. van Burgsteden. Een week later zal de diocesane bisschop, mgr J. Hendriks, het heilig Vormsel toedienen aan een andere groep volwassenen en kinderen.

Mgr J. Hendriks met ondergetekende aan zijn zijde.

Tussen al deze gebeurtenissen door zal ook voor de tweede keer de gezinsweek van onze parochie plaatsvinden in Helvoirt. Meer dan zeventig deelnemers hebben zich hiervoor aangemeld. Het is een heerlijke mogelijkheid voor de opgroeiende jeugd en hun ouders om van de vakantie te genieten in een katholieke omgeving, met onder meer dagelijks een heilige Mis en catechese.

Wij zijn verbonden door een gezamenlijke bovennatuurlijke band. Laten wij die band in Christus versterken door geloofstrouw, gebed en het bevorderen van een sacramenteel leven.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor