Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


23 april 2022

Gods Barmhartigheid kan élke zonde vergeven; de zondaar die dat niet gelooft is zelf het enige obstakel

Neen, Jahweh’s genaden nemen geen einde, nooit houdt Zijn barmhartigheid op: Iedere morgen zijn ze nieuw, En groot is Uw trouw.
(Klaagliederen 3, 22-23)