29 april 2022

Zijn mijne wegen, Heer, niet Uwe wegen?


Zijn mijne wegen, Heer, niet Uwe wegen,
en mijn gedachten Uw gedachten niet,
vernietig dan mijn hoop en houd mij tegen,
opdat het kwade niet door mij geschiedt.

Slechts zelden heb ik wat ik vroeg, verkregen,
maar dwaling vrees ik meerder dan verdriet,
en met een glimlach heb ik stilgezwegen,
als Gij mijn wenschen onbevredigd liet.

Glimlachend zàl ik zwijgen, met gerust
vertrouwen op Uw hooger, wijzer oordeel.
Gij weet, of ik bewogen word door lust
naar lof, door ijdelheid of zucht naar voordeel -
maar dood dan ook mijn wenschen, want het kwaad
ligt in het willen meer dan in de daad.


Jacqueline E. van der Waals († 29 april 1922)