5 april 2022

Van de pastoor: Vastenactie 2022

Beminde gelovigen,

Allereerst wil ik u bemoedigen om in de laatste twee weken van het heilig vasten te volharden in de geest van boete die ons ontvankelijk zal maken voor Gods verlossende genade. Wij mogen niet vergeten dat onze levensweg lang en moeilijk is en vele gevaren kent. Vasten betekent het oog stevig op God gericht houden en ons fysiek bestaan te onderwerpen aan de middelen die ons helpen tot een grotere liefde voor en dienst aan God.

Ik dank u hartelijk voor uw bijdragen aan de actie Kerkbalans. Er is reeds opdracht gegeven voor het installeren van een nieuw geluidssysteem. Over enige tijd kunt u daar hopelijk allen van profiteren. Het doel is om de lezingen en de preek beter verstaanbaar te maken in het kerkgebouw. Dat is jarenlang moeizaam geweest, maar daar lijkt nu dus een goede oplossing voor gevonden te zijn.

De opbrengst van de vastenactie gaat dit jaar naar Kazachstan, waar wij mgr Athanasius Schneider willen ondersteunen met de opbouw van een kerk. Wij willen de bisschop een tabernakel schenken, iets waar hij zelf expliciet om heeft gevraagd toen hij in de winter bij ons op bezoek was. Voor uw bijdragen op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 t.n.v. Parochie H. Jozef onder vermelding van ‘Vastenactie’ bij voorbaat oprechte dank. Moge God het u vergelden.

Ik wens u een gezegende vastentijd en een zalig Pasen!

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor