11 mei 2023

Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 13 mei 2023 om 13.00 uur

Priester Cor Mennen houdt op zaterdag 13 mei om 13.00 uur een lezing voor de Sint-Nicolaasacademie in de bovenzaal van de pastorie. Tot 2017 was hij pastoor te Oss. Hij is nog altijd verbonden aan het kapittel van de kathedraal in Den Bosch. Zijn website getuigt van vrijmoedige commentaren op de post-conciliaire Una Sancta, die – vooral onder de huidige paus – de traditie heeft buitengesloten.

De toegangsprijs voor de lezing bedraagt € 5. Dit bedrag kan worden overgemaakt naar bankrekening NL24 INGB 0000 4515 11 ten name van Sint-Nicolaasacademie onder vermelding van ‘lezing Mennen’. Voor meer informatie kunt u mailen naar: sintnicolaasacademie@gmail.com.

Zie: De website van de academie.