3 mei 2023

Van de pastoor: Opbrengst parochiële vastenactie 2023 is een recordbedrag

Beminde gelovigen,

Deze bijdrage verschijnt in de eerste editie van ons parochiebulletin na Pasen. Ik wil alle donateurs aan onze vastenactie hartelijk danken, want de opbrengst is een recordbedrag in onze parochie, namelijk € 6.890.

Zoals u weet is dit bedrag bestemd voor de getroffenen door de aardbeving in Noord-Syrië eerder dit jaar. Als priester ben ik trots op uw genereuze giften en offers; ik ben ervan overtuigd dat onze Heer u voor uw blijk van christelijke naastenliefde in aalmoezen Zijn rijke genade zal terugschenken.

Blijven wij trouw aan onze Heer en Redder in ons leven en vergeten wij niet te blijven bidden voor degenen die in nood verkeren, waar zij zich ook mogen bevinden, vooral dat velen zich tot het geloof zullen bekeren.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor