30 oktober 2023

Allerheiligen en Allerzielen

Op woensdag 1 november viert de Kerk het hoogfeest van Allerheiligen. Dit is een verplichte kerkelijke feestdag. We vieren dit feest in onze kerk als volgt:
11.00 uur: Gezongen Hoogmis
19.00 uur: Gelezen H. Mis

Op donderdag 2 november (Allerzielen) bidt de Kerk voor de overleden gelovigen. Voor hun zielenrust worden meerdere H.H. Requiemmissen opgedragen. De tijden zijn:
11.00 uur: Gezongen H. Requiemmis met absoute, aansluitend twee gelezen H.H. Requiemmissen
15.00 uur: Drie gelezen H.H. Requiemmissen
19.00 uur: Gelezen H. Requiemmis met absoute