15 februari 2024

Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 17 februari 2024 om 13.00 uur

Deze maand gaat de reeks voorjaarslezingen met het thema 'Aan de vruchten herkent men de boom' van start.

Dr Benno Zuiddam, dominee en ethicus, bekend van Bijbels Beraad Man/Vrouw, spreekt op zaterdag 17 februari om 13.00 uur in de bovenzaal van de pastorie over 'Schijnvrijheid anno 2024'. Hij gaat daarbij in op natuur en Schriftuur als kenbronnen van de ethische grondstructuur van de samenleving, belicht vanuit Dante en Hiëronymus Bosch.

De toegangsprijs voor de lezing bedraagt € 7,50. Dit bedrag kan vooraf aan de zaal worden betaald, maar bij voorkeur worden overgeschreven naar de bankrekening van de Sint-Nicolaasacademie: NL24 INGB 0000 4515 11 onder vermelding van ‘lezing Zuiddam’.

Zie: De website van de academie.