24 februari 2024

Scoutinggroep Heilige Jeugd

In het voorjaar van 2023 vond er in het buitengebied van Abcoude al een kamp plaats van de Heilige Jeugd
met tal van activiteiten, catechese en een heilige Mis in de open lucht. De jongens
liepen op zondagochtend naar onze kerk om daar de Hoogmis te dienen.

We zijn verheugd om u te informeren over de lancering van onze nieuwe scoutinggroep ‘Heilige Jeugd’.

Onze scouting zal meer inhouden dan alleen avontuur en buitenactiviteiten; het is bedoeld als kweekvijver voor hechte vriendschappen, samenwerking, leiderschap, persoonlijke groei en groei in deugd en heiligheid voor de jongens van onze gemeenschap. Om deze droom werkelijkheid te laten worden, hebben we uw steun nodig! Elke bijdrage die u kunt doen – groot of klein – maakt een verschil. Het stelt ons in staat om essentiële uitrusting aan te schaffen, educatieve en geestelijke programma’s te organiseren, deelname aan bedevaarten en de vreugde van het samen kamperen mogelijk te maken. Met uw steun kunnen we een levenslange impact hebben op de jeugd en hen helpen de vaardigheden te ontwikkelen die verder gaan dan de grenzen van het alledaagse.

Laten we samen bouwen aan de toekomst van onze jeugd! Uw gift is daarbij noodzakelijk. U kunt deze overmaken op rekeningnummer NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van Parochie van de H. Jozef te Amsterdam met vermelding van ‘Scouting Heilige Jeugd’. Ook vragen we om uw gebed op voorspraak van de heilige Joris, patroon van de scouting, dat deze activiteiten veel vrucht mogen dragen.

Kent u jongens tussen de 6 en 16 jaar die willen deelnemen aan deze traditioneel-katholiek georiënteerde scouting, of hebt u vragen over deze activiteit, neemt u dan contact op met Michel Roosen of Ilan de Vré. Dat kan per e-mail: heiligejeugd@outlook.com.