9 juni 2024

Junimaand - Heilig-Hartmaand: Cor arca legemLatijn

Cor, arca legem continens
Non servitutis veteris,
Sed gratiae, sed veniae,
Sed et misericordiae.

Cor, Sanctuarium novi
Intemeratum foederis,
Templum vetusto sanctius,
Velumque scisso utilius.

Te vulneratum caritas
Ictu patenti voluit;
Amoris invisibilis
Ut veneremur vulnera.

Hoc sub amoris symbolo
Passus cruenta, et mystica,
Utrumque sacrificium
Christus Sacerdos obtulit.

Iesu, tibi sit gloria,
Qui corde fundis gratiam,
Cum Patre et almo Spiritu,
In sempiterna saecula. Amen.
Nederlands

O Hart, Gij ark die de Wet bevat,
niet van de oude dienstbaarheid,
maar van genade, toegeeflijkheid,
en van barmhartigheid.

O Hart, Gij vlekkeloos heiligdom
van het nieuwe verbond,
Gij tempel, heiliger dan de oude,
en sluier, gunstiger dan die van weleer.

Liefde wilde dat U gewond raakte;
door de speerstoot geopend,
opdat we de wonden
van een onzichtbare liefde zouden vereren.

Onder dit symbool van liefde,
na bloedige en mystieke kwellingen
te hebben ondergaan,
die geofferd werden door Christus, de Priester.

O Jezus, aan U zij de heerlijkheid,
die genade uitstort van Uw hart,
met de Vader en de liefdevolle Geest
tot in de eeuwigheid. Amen.