13 juni 2024

Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 15 juni 2024 om 13.00 uur

Pieter-Jan van Giersbergen MA is junior-conservator van Museum Ons' Lieve Heer op Solder te Amsterdam. Op zaterdag 15 juni verzorgt hij de laatste lezing in de voorjaarsreeks 'Aan de vruchten herkent men de boom'.
Hij zal vertellen over de Amsterdamse katholieke schuilkerken en de uitdagingen bij het beheer van dit erfgoed. Heeft het religieuze ergoed dat onze voorouders hebben verzameld nog betekenis voor een breed publiek? De toegangsprijs voor de lezing bedraagt € 7,50.

Zie: De website van de academie.