1 juni 2024

Van de pastoor: De devotie tot het Heilig Hart helpt ons om nederig te blijven vertrouwen op Gods oneindige barmhartigheid en op Zijn bijstand in dit aardse leven

Beminde gelovigen,

De zomer staat weer voor de deur. Het lijkt alsof de tijd, uren, dagen en jaren aan ons voorbij vliegen. Dat is ook zo: de tijd en ons leven hier op aarde zijn van voorbijgaande aard. Daarom moeten wij er regelmatig over nadenken hoe wij door het leven gaan, waarvoor wij onze tijd gebruiken en welke doelen wij nastreven. Zijn dat alleen de zichtbare doelen of hebben wij ook het oog gericht op de eeuwige goederen? Laten wij niet vergeten dat onze levenswijze hier op aarde onze eeuwigheid bepaalt.

Laten wij de tijd die ons gegeven wordt dus goed gebruiken om onze eeuwige bestemming te kunnen bereiken. De maand juni is in het bijzonder toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. De devotie tot het Heilig Hart helpt ons om nederig te blijven vertrouwen op Gods oneindige barmhartigheid en op Zijn bijstand gedurende dit aardse leven.

Ik wil u vragen om uw devotie tot het Heilig Hart op te dragen voor onze priesterbroederschap, omdat zij in de maand juli gedurende drie weken haar generaal kapittel zal houden. Bidt dat wij goede en nederige priesters mogen blijven, en dat het werk van de broederschap tot eer en glorie van God mag blijven groeien. Tijdens het generaal kapittel zullen de oversten binnen de broederschap worden gekozen of herkozen, en de regenten van de seminaries en de districtsoversten worden benoemd.

Het begin van de vakantietijd zullen wij gebruiken om op zondag 23 juni, na de Hoogmis, een gezellig zomerfeest te houden op het kerkplein, met een zomerse veiling van goederen, en een hapje en een drankje voor jong en oud.

Ik wens u een mooie zomerperiode toe.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor