3 november 2009

Angelus-toespraak 1 november 2009: Bidden voor overledenen is de beste manier om hen te gedenken

Paus Benedictus XVI sprak in zijn Angelus-toespraak van 1 november over Allerheiligen. “Wij zijn in ons leven nooit alleen”, zo sprak de Paus. “We zijn deel van een geestelijke maatschappij die geregeerd wordt door een diepe solidariteit. Het goede van elk lid van de gemeenschap komt ten goede aan allen gezamenlijk, en het algemeen geluk vervult het hart van elk afzonderlijk lid.”

De Heilige Vader keek ook alvast vooruit naar maandag waarop de gedachtenis van Allerzielen wordt gevierd. Hij nodigde de gelovigen uit om het jaarlijks gedenken van de overledenen te plaatsen in een authentiek christelijke geest, namelijk in het licht dat schijnt vanuit het Paasmysterie. De Paus zei daarover: “Christus is gestorven en opgestaan en heeft voor ons de weg naar het huis van de Vader geopend, naar het Rijk van het leven en van vrede. Wie Jezus navolgt, wordt opgenomen waar Hij ons is voorgegaan. Bij het bezoek aan een begraafplaats moeten we beseffen dat in de graven slechts de stoffelijke resten liggen van hen die ons dierbaar zijn, in de verwachting van de opstanding uit de doden. Bidden voor de overledenen is de beste manier om hen te gedenken.”

De volledige Angelus-toespraak kunt u hier bekijken: