13 november 2009

Angelus-toespraak 8 november 2009: De Kerk dient zichzelf voortdurend te vernieuwen en te zuiveren door het voorbeeld van Jezus Christus

De Kerk moet 'arm' en 'vrij' zijn als zij in staat wil zijn om te spreken tot de mensheid van vandaag, zo citeerde paus Benedictus XVI zijn voorganger Paulus VI tijdens de heilige Mis die hij deze zondag opdroeg in Brescia, in het centrum van het bisdom waar in het jaar 1897 paus Giovanni Battista Montini werd geboren. De Paus benadrukte de belangrijke rol van de Kerk bij de verlossing van de mensheid en de noodzaak om een relatie van begrip en liefde aan te gaan met de maatschappij.

Paus Benedictus XVI zei dat de Paus uit Brescia al zijn energie stak in een Kerk die zo veel mogelijk moest lijken op de Heer Jezus Christus, opdat de moderne mens in elke ontmoeting met die Kerk Hem zou kunnen ontmoeten, omdat er een absolute behoefte aan Hem bestaat. Dat was ook het grondverlangen van Vaticanum II. De Paus benadrukte ook het belang van de ontmoeting en dialoog tussen de Kerk en de maatschappij in onze tijd. Dat was bijzonder dierbaar aan de dienaar Gods Paulus VI die zijn eerste encycliek ‘Ecclesiam Suam’ toewijdde aan de Kerk. Zijn gedachten van toen zijn nog steeds van belang voor onze tijd. De Kerk dient zichzelf voortdurend te vernieuwen en te zuiveren door te kijken naar haar voorbeeld Jezus Christus.

De volledige Angelus-toespraak kunt u hier bekijken: