Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


20 mei 2010

Catholica, katholiek magazine voor Nederland en Vlaanderen

Zojuist is het vierde nummer verschenen van het vernieuwde Catholica, het katholieke magazine voor Nederland en Vlaanderen. Begin dit jaar werd het tijdschrift Catholica overgenomen door een nieuwe, verjongde redactie. Zowel het magazine als de bijbehorende website (beide met verschillende artikelen) proberen het Rooms-katholieke geloofsgoed onverkort door te geven.

Het vierde nummer in de vernieuwde reeks is een themanummer over de liturgie, waarin veel aandacht voor de traditionele Latijnse liturgie (Tridentijnse ritus) en voor de 'hervorming van de hervorming' door paus Benedictus XVI.

Wij bevelen een abonnement van harte aan! Een link naar de website van het tijdschrift is opgenomen onder 'links naar andere websites' in de rechterkolom. Online kunt u ook een abonnement afsluiten of een proefnummer aanvragen.