Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


De live-uitzending van donderdag (17.00 uur) kunt u hier rechtstreeks volgen of terugkijken.

1 mei 2010

Van de parochie-administrator

Beminde gelovigen,

De maand mei is op bijzondere wijze aan de heilige maagd Maria toegewijd. In deze maand, waarin het voorjaar zich bloeiend doorzet, zien wij een natuurlijke afbeelding van de genade, de genade die wij door het heilswerk van Christus hebben ontvangen en die door vasten en versterving in de vastentijd een goede bodem heeft gekregen. Deze genade moet zich in ons leven ontplooien, zoals het voorjaar zich doorzet en nieuw leven geeft in de natuur. Laten wij met mariale vreugde dit nieuwe leven verwelkomen door Maria in het bijzonder te vereren en haar machtige voorspraak over ons af te smeken.

Graag help ik u er aan herinneren dat een wat langer pastoraal gesprek met een van onze priesters het beste kan plaatsvinden tussen 13.00 en 16.00 uur (uitzonderingen zijn altijd mogelijk). Om te voorkomen dat de priester geen tijd heeft, is het goed om voor zo’n gesprek een afspraak maken. Uiteraard kunt u in gevallen van pastorale nood altijd, en zonder afspraak, bellen naar de pastorie

Met mijn priesterlijke zegen,

pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie