Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


De live-uitzending van vrijdag (15.00 uur) kunt u hier rechtstreeks volgen of terugkijken.

4 juli 2010

Kindermissaal 'Wij offeren mee'

De heilige Mis in onze kerk wordt door een toenemend aantal kinderen bezocht. Daar zijn we vanzelfsprekend heel blij mee. Door de onbekendheid met de Tridentijnse ritus duurt de Mis voor hen wel eens wat lang en wat aan het altaar plaatsvindt wordt niet altijd begrepen.

Om die reden heeft onze koster, de heer L. Wijnands, het initiatief genomen om een speciaal kindermissaaltje te vervaardigen. Het missaaltje heet ‘Wij offeren mee’ en is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 10 jaar.

Dit missaaltje is gebaseerd op het gelijknamige misboekje van fr. M. Bellarminus Mol dat in de jaren ’50 van de vorige eeuw een grote populariteit genoot.
Dat misboekje ging uit van de 'stille Mis'. De huidige uitgave is aangepast en geheel afgestemd op de Hoogmis zoals deze elke zondag in onze kerk wordt gevierd. Op elke linkerbladzijde staat een foto van een bepaalde handeling aan het altaar en op de rechterbladzijde het bijbehorende gebed. De tekst is, waar nodig, aangevuld met enige uitleg. Naast de Nederlandse tekst kan het kind in geringe mate kennismaken met het Latijn.

Naast de volledige Mis bevat het missaaltje een korte levensbeschrijving van de heilige Agnes, patrones van onze kerk, en enkele gebeden, zoals de Oefeningen van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

Wij hopen dat kinderen door gebruik van dit missaaltje meer vertrouwd raken met de Tridentijnse heilige Mis en de weg naar onze kerk blijvend zullen weten te vinden.

‘Wij offeren mee’ – kindermissaaltje voor de Tridentijnse heilige Mis, volledig in kleur, gratis verkrijgbaar in de pastorie of bij de koster (oplage is beperkt).