8 juli 2010

Van de parochie-administrator

Beminde gelovigen,

Ons leven in deze wereld is als een lange wandeling naar een doel, waarvan de contouren aan de horizon zichtbaar worden. Het doel van ons leven is God te bereiken. Zijn contouren zijn te vinden in ons geopenbaard geloof. Zo is het voor een gelovig mens, en wij willen dat het ook zo zal blijven, maar dat vraagt van ons dagelijks de moeite om de contouren van ons doel levendig voor de geest te halen. Anders vervallen wij in de gewoonte van de wereld, die steeds op zoek is naar het bereiken van nieuwe, voorbijgaande doelen om daarmee de leegte van het bestaan zonder God op te vullen.

Gedurende het kerkelijk jaar worden ons steeds de levens van de heiligen voorgesteld. Zij kunnen ons bemoedigen om ook zelf verder de levensweg te bewandelen, die ons uiteindelijk zal brengen tot de vreugde die de heiligen reeds zijn ingegaan door hun volharding in de christelijke hoop.

Wij, priesters, weten hoe belangrijk het sacramentele leven is om te kunnen volharden in het geloof. Om die reden bidden wij ook dagelijks voor de aan onze pastorale zorg toevertrouwde gelovigen: dat zij de genaden mogen gebruiken en heilig zullen worden. Uit dankbaarheid voor de genaden die u door de Kerk mag ontvangen is het vanzelfsprekend dat het gelovige volk om nieuwe roepingen bidt. Vorige maand is het Jaar van de Priester afgesloten. Dat betekent echter niet dat wij niet meer hoeven te bidden voor de priesters en om roepingen. De vrucht van dit jaar is juist een nieuw besef van de noodzaak van het gebed om priesters en van de intieme band die er is tussen onze wandeling door het leven en het priesterschap, want de priester schenkt ons alles uit de hand van God dat nodig is om ons ware doel veilig te kunnen bereiken.

ik wens u een fijne zomer toe, en groet u van harte!

Met mijn priesterlijke zegen,

pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie