Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 januari 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Ondersteun het onderhoud van ons kerkgebouw, uw kerkgebouw, en doe mee aan actie Kerkbalans 2020

Lees hier wat u kunt doen en maak uw gift over op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89.

2 september 2011

Informatiebulletin voor de maand september is verschenen

Het Informatiebulletin van onze kerk voor de maand september is verschenen. Hierin aandacht voor het eerste lustrum (5 jaar) van de Tridentijnse heilige Mis in onze kerk op 17 september. Pater Knudsen schrijft over de opleiding van priesters uit binnen- en buitenland om in de oude ritus te kunnen celebreren. Verder een terugblik op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin september'. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis per e-mail (klik hier) te ontvangen.