Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 september 2021, onder voorbehoud van wijzigingen.

2 september 2011

Informatiebulletin voor de maand september is verschenen

Het Informatiebulletin van onze kerk voor de maand september is verschenen. Hierin aandacht voor het eerste lustrum (5 jaar) van de Tridentijnse heilige Mis in onze kerk op 17 september. Pater Knudsen schrijft over de opleiding van priesters uit binnen- en buitenland om in de oude ritus te kunnen celebreren. Verder een terugblik op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin september'. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis per e-mail (klik hier) te ontvangen.