1 mei 2012

Van de parochie-administrator: Lof aan onze hemelse Moeder

Beminde gelovigen,

Velen van u hebben de afgelopen maanden mijn stervende vader en de rest van mijn familie begeleid met gebed. Daarvoor ben ik u bijzonder dankbaar! Mijn vader mocht zijn Rechter tegemoetgaan op de dag waarop onze Verlosser het priesterschap heeft gesticht, waartoe hij zijn zoon heeft geschonken.

Ook ben ik u dankbaar voor het begrip dat u hebt getoond op de vele momenten dat ik vanwege zijn ziekte afwezig was. Ik heb zeker niet alles kunnen doen wat pastoraal gezien noodzakelijk was. In de komende tijd zal ik proberen dat goed te maken.

We staan aan het begin van de maand mei, die – zoals u weet – in het bijzonder is toegewijd aan de allerheiligste maagd Maria. Het is mijn vurige hoop dat wij door onze toewijding aan Maria haar machtige voorbede en bescherming zullen afsmeken over ons apostolaat en over onze kerk. Wij doen dat in het bijzonder in het Marialof aansluitend op de doordeweekse H.H. Missen. Het is bijzonder prijzenswaardig als wij allen ten minste één keer deze lof aan onze hemelse Moeder zouden brengen.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie