1919 - 2019: 100 jaar Sint-Agnesparochie

Website van de parochie van de H. Jozef, patroon van de H. Kerk, de Rooms-katholieke personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk te Amsterdam

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 juni 2019, onder voorbehoud van wijzigingen.

31 mei 2012

Zaterdag 2 juni: Priesterwijding Patrick Kuis

Op 18 juni 2011 werd Patrick door mgr A.L.M. Hurkmans
tot diaken gewijd. (foto: Wim Koopman)

Op zaterdag 2 juni om 12.00 uur zal de bisschop van ’s-Hertogenbosch, mgr A.L.M. Hurkmans, Patrick Kuis en Geoffrey de Jong tot priester wijden in de kathedrale basiliek van Sint Jan Evangelist te Den Bosch. In de dagen voorafgaand aan de wijding wordt uw gebed gevraagd voor de wijdelingen.

De afgelopen jaren heeft Patrick regelmatig in onze kerk geassisteerd, eerst als subdiaken en later als diaken. Op zondag 24 juni a.s. zal hij in de Agneskerk zijn eerste Tridentijnse H. Mis opdragen.

In verband met de priesterwijding zal de dagelijkse H. Mis in onze kerk op zaterdag 2 juni a.s. één uur vroeger worden opgedragen dan gebruikelijk, dus om 10.00 uur. Na afloop van deze H. Mis zijn kerk en pastorie gesloten.