Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


22 mei 2012

Opbrengst Vastenactie 2012

De Vastenactie, die dit jaar werd gehouden voor de straatkinderen in het Zuid-Amerikaanse Colombia, heeft een bedrag van € 1.993 opgebracht. Aan iedereen die heeft bijgedragen: hartelijk dank!