Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


7 juli 2012

Kardinaal Raymond Burke over vijf jaar Summorum Pontificum

"Wat door eerdere generaties als heilig werd beschouwd,
dat blijft ook voor ons heilig en magnifiek,
en het bestaat niet dat iets dergelijks plotseling volledig wordt verboden
of zelfs als schadelijk wordt beschouwd"


Paus Benedictus XVI - 7-7-2007