4 juli 2012

Van de parochie-administrator: Trouw blijven aan God

Beminde gelovigen,

Het is een vreugde geweest dat wij een neomist in ons midden hebben gehad, een priester voor de toekomst van de Kerk en een bewijs van een heropleving van traditiegezinde priesters onder de diocesane clerus.

Dit herinnert ons eraan dat alles – ook de toekomst van de Kerk en onze eigen toekomst – ligt in de hand van God. En wij moeten ons dan ook aan Zijn handen toevertrouwen. Wat door ons niet in de hand van God wordt ge¬legd, dat leidt tot niets anders dan de ondergang.

Bidden wij daarom steeds voor de heiliging van de priesters en van de gezinnen; bidden wij er ook voor dat wij zelf, maar ook de parochie, steeds trouw blijven aan God, en laten wij door ons eigen doen en laten daaraan bijdragen.

Als wij ons aan Zijn handen overgeven, dan zijn wij veilig en hebben wij een toekomst. Wij kunnen dat doen door trouw te blijven en in gehoorzaamheid onze religieuze verplichtingen te vervullen. Onszelf toevertrouwen aan Zijn handen is dus iets heel concreets en geen zintuiglijk gevoel.

Dat wens ik de eerwaarde neomist én onze eigen parochie toe.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie