20 januari 2014

Eén jaar personele parochie Sint Jozef voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag, 20 januari, bestaat onze personele parochie voor de oude ritus, toegewijd aan Sint Jozef, patroon van de heilige Kerk, precies één jaar. Op 20 januari 2013 werd door emeritus hulpbisschop mgr J. van Burgsteden de installatie van de nieuwe parochie bij de Sint-Agneskerk afgekondigd door het voorlezen van het oprichtingsdecreet van de Bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Hartelijk dank aan iedereen die ons in het afgelopen jaar heeft ondersteund met gebed of financiële middelen, door giften, schenkingen en testamentaire beschikkingen! Hopelijk wilt u dat blijven doen.

Wilt u bijdragen aan de instandhouding van kerk en parochie, dan kunt u een bijdrage storten op een van de volgende rekeningnummers:
NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van Parochie H. Jozef te Amsterdam
of
NL58 INGB 0005 4404 82 ten name van Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam te Amsterdam.

Het (nieuwe) rekeningnummer van de Jozefparochie is bedoeld voor de dagelijkse uitgaven van de parochie, zoals gas, water, elektriciteit, verzekeringen, bloemen, kaarsen, enzovoorts. Het rekeningnummer van de stichting is bedoeld ter ondersteuning van de priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP) bij haar activiteiten in Nederland. Deze stichting financieert ook grotere onderhoudsprojecten die voor de Agneskerk gepland staan.

Kerk en parochie zijn afhankelijk van vrijwillige giften. Zij ontvangen geen enkele overheidssubsidie.