1 maart 2014

Van de pastoor: Veertig-urengebed

Beminde gelovigen,

In de maand maart begint de heilige Vasten, de tijd van voorbereiding op het Paasfeest. De grote Vastentijd is niet slechts een uiterlijke herinnering en rituele voorbereiding op het feest van de Verlossing, maar door werken van heiliging en van barmhartigheid en in het bijzonder door het beoefenen van de ascese worden wij opengesteld voor het ontvangen van dit heil.

Daartoe dient ook de voorbereiding door het veertig-urengebed, dat – zoals elk jaar – zal worden gehouden vanaf zondag Quinquagesima tot en met dinsdagochtend voorafgaand aan Aswoensdag. Let u daarbij op de gewijzigde tijdstippen van aanvang en sluiting ten opzichte van voorgaande jaren en op de bijzondere Mistijden op maandag 3 en dinsdag 4 maart.

Aswoensdag is een verplichte vasten- en onthoudingsdag voor alle katholieken tussen 14 en 65 jaar oud, uitgezonderd mensen die wegens noodzakelijke medische behandeling hieraan niet kunnen voldoen. Voor ieder ander is overtreding van de kerkelijke vastenwet een doodzonde.

Ook dient u tijdens de heilige Vastentijd uw biecht ter voorbereiding op Pasen af te leggen. Ik vraag u om hiermee niet tot het laatste moment te wachten; de gehele Vastentijd is hiervoor geschikt.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor