Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


De live-uitzending van donderdag (17.00 uur) kunt u hier rechtstreeks volgen of terugkijken.

1 maart 2014

Van de pastoor: Veertig-urengebed

Beminde gelovigen,

In de maand maart begint de heilige Vasten, de tijd van voorbereiding op het Paasfeest. De grote Vastentijd is niet slechts een uiterlijke herinnering en rituele voorbereiding op het feest van de Verlossing, maar door werken van heiliging en van barmhartigheid en in het bijzonder door het beoefenen van de ascese worden wij opengesteld voor het ontvangen van dit heil.

Daartoe dient ook de voorbereiding door het veertig-urengebed, dat – zoals elk jaar – zal worden gehouden vanaf zondag Quinquagesima tot en met dinsdagochtend voorafgaand aan Aswoensdag. Let u daarbij op de gewijzigde tijdstippen van aanvang en sluiting ten opzichte van voorgaande jaren en op de bijzondere Mistijden op maandag 3 en dinsdag 4 maart.

Aswoensdag is een verplichte vasten- en onthoudingsdag voor alle katholieken tussen 14 en 65 jaar oud, uitgezonderd mensen die wegens noodzakelijke medische behandeling hieraan niet kunnen voldoen. Voor ieder ander is overtreding van de kerkelijke vastenwet een doodzonde.

Ook dient u tijdens de heilige Vastentijd uw biecht ter voorbereiding op Pasen af te leggen. Ik vraag u om hiermee niet tot het laatste moment te wachten; de gehele Vastentijd is hiervoor geschikt.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor