Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


28 maart 2014

Oefening van de Kruisweg

In onze kerk wordt op alle vrijdagen in de Vasten om 19.00 uur de Kruisweg gebeden. Aan de hand van veertien staties lopen we samen met onze Heer Jezus Christus de weg die Hij met het Kruis heeft moeten afleggen. We overwegen daarbij Zijn heilig Lijden en Sterven.