1919 - 2019: 100 jaar Sint-Agnesparochie

Website van de parochie van de H. Jozef, patroon van de H. Kerk, de Rooms-katholieke personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk te Amsterdam

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 januari 2019, onder voorbehoud van wijzigingen.

Actie Kerkbalans 2019: Wat is de kerk u waard?

Van zaterdag 19 januari tot en met zaterdag 2 februari wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. De inzameling vindt plaats voor onze eigen kerk en parochie.
Klik hier voor meer informatie.


12 juni 2014

Junioracademie op zaterdag 14 juni 2014

Op zaterdag 14 juni om 20.00 uur vindt in de zaal van de pastorie de volgende lezing plaats voor de Junioracademie. Spreker is de heer drs Victor Ravensloot, docent aan grootseminarie De Tiltenberg. Het onderwerp van de lezing – in een serie over de heilige Thomas van Aquino – zal zijn ‘Het sacrale en bovennatuurlijke karakter van de theologie’, met daarbij aandacht voor de tegenwoordige ‘wereldse theologie’ die zich meer richt op de mens en de wereld dan op God.

Junioracademie
Voor jongeren van 18 tot 40 jaar