12 juni 2014

Junioracademie op zaterdag 14 juni 2014

Op zaterdag 14 juni om 20.00 uur vindt in de zaal van de pastorie de volgende lezing plaats voor de Junioracademie. Spreker is de heer drs Victor Ravensloot, docent aan grootseminarie De Tiltenberg. Het onderwerp van de lezing – in een serie over de heilige Thomas van Aquino – zal zijn ‘Het sacrale en bovennatuurlijke karakter van de theologie’, met daarbij aandacht voor de tegenwoordige ‘wereldse theologie’ die zich meer richt op de mens en de wereld dan op God.

Junioracademie
Voor jongeren van 18 tot 40 jaar