1919 - 2019: 100 jaar Sint-Agnesparochie

Website van de parochie van de H. Jozef, patroon van de H. Kerk, de Rooms-katholieke personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk te Amsterdam

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 augustus 2019, onder voorbehoud van wijzigingen.

Wijziging op donderdag 22 augustus

De heilige Mis begint die dag niet om 11.00 uur maar om 11.30 uur.

19 juni 2014

Te groot voor hemelen en aarde

Bij gelegenheid van Sacramentsdag een gedicht over het Allerheiligste Sacrament door Diego de Murillo OFM, die leefde van 1555 tot 1616, waarin het geloof in de Werkelijke Tegenwoordigheid op bijzondere wijze wordt uitgedrukt:

Het is gebruik, dat als een minnaar gaat
van zijn beminde heen, hij tot een teken
haar ’t allerkostelijkste kleinood laat
om, ook al is hij weg, van hem te spreken.

En wat in menselijke min bestaat,
is, nu God heengaat, ook Zijn doen gebleken:
Zijn eigen Lichaam, in verholen staat
laat Hij, heel in elk deel, ook als wij ’t breken.

Zo gij naar wond’ren zoekt, hier moet gij zijn!
Het scherpst, het diepst verstand wordt stom en klein
en staart verslagen op dit onverklaarde:

een God, Die in Zijn liefde dit uitvond,
dat Hij, te groot voor hemelen en aarde,
Zich laat omsluiten door een mensenmond!