2 juni 2014

Van de pastoor: Dagelijks gebed

Beminde gelovigen,

In de juni-editie van ons parochieblad vindt u in de liturgische agenda onder meer de hoogfeesten van Pinksteren en van de heilige apostelen Petrus en Paulus, dat tevens het patroonsfeest is van de broederschap Sint Petrus.

In de maand juni worden op de twee seminaries van onze broederschap circa vijftien jongemannen tot priester gewijd. Dat is een ware vreugde voor de Kerk, maar ook een aansporing om te bidden voor de priesters en God om nieuwe roepingen te smeken. In onze kerk doen wij dat voor het begin van iedere heilige Mis door het bidden van de Rozenkrans, zowel op zondag als door de week. Wij bidden dan ook voor de zieke en oudere parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen.

Het is voor ons allen goed om dagelijks de Rozenkrans ter hand te namen als krachtig middel van heiliging voor onszelf en de wereld. Kunt u niet meebidden in de kerk, dan vraag ik u om deze op een ander tijdstip van de dag te bidden. Wie dagelijks de Rozenkrans bidt zal ontdekken dat zijn leven gaat veranderen. Mensen spreken graag over hun problemen en zorgen met andere mensen, meestal zonder dat er een oplossing wordt gevonden. Welnu, de Rozenkrans maakt het mede mogelijk om de last van de problemen te dragen zonder eronder te bezwijken.

Ik wens u allen een goede zomertijd toe!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor