5 maart 2015

Vastenactie 2015

Het FSSP-seminarie in Wigratzbad (D).

Vier jaar geleden hebben we met onze vastenactie een bijdrage geleverd aan de verbouwing en uitbreiding van het seminarie van de priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP) in het Duitse Wigratzbad.

Ook het seminarie heeft last van de economische crisis, waardoor extra financiële ondersteuning van de priesteropleiding zeer welkom is. Daarom willen we dit jaar het FSSP-seminarie opnieuw ondersteunen in de jaarlijkse vastenactie.

U kunt uw vastenbijdrage storten op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van parochie H. Jozef onder vermelding van ‘Vastenactie 2015’ of in de collectebus die achter in de kerk staat.

Als wij willen dat er ook morgen priesters zijn in de Kerk, dan moeten wij vandaag zorg dragen voor hun opleiding.