16 januari 2017

Van het seminarie

Drie maanden geleden, op 1 oktober 2016, mocht ik beginnen op het seminarie van de Sint-Petrusbroederschap in Wigratzbad, Duitsland. In de Sint-Agneskerk is mijn liefde voor de overgeleverde vorm van de Romeinse ritus zeer gegroeid. Nu ik vakantie heb en weer voor een korte tijd in Nederland ben, kan ik terugkijken en vooruitzien.

Na ongeveer een week van Geestelijke Oefeningen in de stijl van de heilige Ignatius van Loyola ben ik met dertien anderen vol overtuiging, goede moed en vertrouwen begonnen. Mijn cours bestaat uit zes Fransen, een Amerikaan, drie Duitsers, een Oostenrijker, een Noor, een Zwitser en een Nederlander.

Ver van huis kan ik mij met behulp van een vaste dagorde toeleggen op de voorbereiding op het priesterschap, die vooral bestaat uit studie en gebed. De liturgie en de lessen nemen een groot deel van de tijd in beslag, maar tijd voor zelfstudie en tijd met mijn medeseminaristen zijn ook voorzien. Met het heilig Misoffer als bron en hoogtepunt van de dag en onder begeleiding van een ervaren geestelijk leidsman kan ik een goed geestelijk leven opbouwen dat onmisbaar is voor een priester. Een dieper begrip van het priesterschap en het veelvuldig overwegen van het Hogepriesterschap van Christus zorgen voor een bestendiging van mijn roeping en een groter verlangen naar het gewijde priesterschap.

Als God het wil, zal ik volgend jaar de tonsuur ontvangen en ingekleed worden. Met deze eerste grote stap richting de priesterwijding wijd ik mijzelf geheel toe aan God. De priesterwijding is nog ver, maar aan de hand van de allerheiligste maagd Maria ga ik deze weg in vertrouwen.

Ik vraag u om uw gebed voor mij en voor mijn medebroeders opdat wij allen volharden mogen in deze bijzondere navolging van de Heer. Het antwoorden op de stem van de Heer is een stap die liefde en vertrouwen vergt, een stap die kan beangstigen. Daarom is het nodig dat u voor roepingen blijft bidden en dat u hen ondersteunt die overwegen deze stap te zetten.

Hierbij dank ik u natuurlijk ook voor al uw steun in gebed en op andere wijzen. Alle jonge mannen die het priesterschap overwegen zijn van harte uitgenodigd om eens naar Wigratzbad te komen. Het doen van de wil van de Heer is de weg van het heil en van de ware vreugde.

Geloofd zij Jezus Christus in alle eeuwigheid. Zijn Rijk kome!

Kevin Hoogeveen