1 februari 2017

Kerkbalans 2017

Ieder jaar houden de kerkgenootschappen in Nederland de actie Kerkbalans, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de eigen parochie of kerkelijke gemeente. Onze parochie staat voor hoge lasten die niet uit de wekelijkse collecteopbrengst voldaan kunnen worden. In het jaar 2016 is de restauratie van de buitenkant van de kerk voltooid, maar ook de vaste lasten als verzekeringen, energie en belastingen moeten elke maand weer betaald kunnen worden. Mogen we daarom op uw extra bijdrage rekenen? U kunt deze overschrijven op bankrekening

NL48 ABNA 0589 9700 89

ten name van R.-k. parochie H. Jozef te Amsterdam onder vermelding van ‘Gift Kerkbalans’. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!