Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


5 juni 2018

Fotoverslag van de pontificale Hoogmis vanaf de troon door mgr Athanasius Schneider - deel 2