Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


5 januari 2020

In nomine Jesu omne genuflectatur

Christus heeft Zichzelf vernederd, door gehoorzaam te worden tot de dood,
ja, tot de dood aan het kruis.
Daarom heeft God Hem hoog verheven, en Hem de Naam gegeven, die iedere naam te boven gaat;
opdat in de Naam van Jezus iedere knie zich buige.