Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


Actie Kerkbalans 2023
Draagt u ook financieel een steentje bij aan uw parochie?
Bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van Parochie van de H. Jozef te Amsterdam onder vermelding van ‘Kerkbalans 2023’.


21 februari 2020

Lezing door priester Cor Mennen

Op zondag 23 februari om 13.00 uur zal priester Cor Mennen een lezing geven in de zaal van de pastorie, waarin hij de balans opmaakt van het pontificaat van paus Franciscus tot nu toe.

Cor Mennen is priester van het bisdom ’s Hertogenbosch, emeritus pastoor van meerdere parochies in Oss, en docent aan het seminarie in Den Bosch. Hij zal tijdens de Hoogmis op zondag Quinquagesima ook de preek verzorgen.