21 februari 2020

Lezing door priester Cor Mennen

Op zondag 23 februari om 13.00 uur zal priester Cor Mennen een lezing geven in de zaal van de pastorie, waarin hij de balans opmaakt van het pontificaat van paus Franciscus tot nu toe.

Cor Mennen is priester van het bisdom ’s Hertogenbosch, emeritus pastoor van meerdere parochies in Oss, en docent aan het seminarie in Den Bosch. Hij zal tijdens de Hoogmis op zondag Quinquagesima ook de preek verzorgen.