3 februari 2020

Van de pastoor: Heilige wijdingen

Beminde gelovigen,

Traditioneel gezinde katholieken over de hele wereld wachten in bezorgde spanning op de te verschijnen apostolische exhortatie over de in de herfst gehouden Amazone-synode. Reden voor deze bezorgdheid is de daarin te verwachten mogelijkheid om in bepaalde delen van de wereld gehuwde mannen tot priester te wijden, en misschien zelfs een opening van de weg om vrouwen tot de diaconale wijding toe te laten.

Het vraagstuk van het celibaat dreigt op zijn minst de kerkelijke discipline op fundamentele wijze te veranderen, maar de wijding van vrouwen zou een rechtstreekse aanval zijn op de apostolische orde van de Kerk. U weet het al, wij leven in duistere tijden.

Misschien zou u vanwege de geruchten die over de inhoud van de exhortatie al maanden op verschillende conservatieve internetfora circuleren in de verleiding kunnen komen om overhaaste conclusies te trekken, en Paus en Vaticaan als ketters te bestempelen, of zelfs aan de waarheid van de Kerk, zoals wij die kennen, beginnen te twijfelen. Beminden, wachten wij eerst rustig de dingen af, daarna kunnen wij in een geest van kerkelijkheid en godsvertrouwen de tekst analyseren.

Omdat bij ons, mensen, de rust en de bezinning vaak ontbreken, is het goed om te kijken naar de kerkgeschiedenis. Dan ontdekken wij dat de Kerk al eens een concrete aanval op de orde van de heilige wijdingen heeft overleefd. In de veertiende eeuw gaf de paus aan een klooster in Engeland het privilege dat de abt zelf zijn monniken tot priester mocht wijden, wat beslist ongeldig was, omdat abten in het algemeen niet de bisschoppelijke wijding bezitten. Dit privilege werd na enkele decennia door een volgende paus ingetrokken.

Vertrouwen wij daarom op de goddelijke bijstand, die de Stichter van de Kerk, onze Heer Jezus Christus, aan haar heeft beloofd tot aan het einde der tijden. Alleen in die Kerk is het heil en aan haar is de Waarheid ten volle gegeven.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor