28 februari 2020

Eucharistisch vasten vanwege het coronavirus

Beminde gelovigen,

Nu het coronavirus sinds donderdag 27 februari ook in Nederland is vastgesteld, hebben de Nederlandse bisschoppen met ingang van zondag 1 maart enkele maatregelen getroffen, waaronder:

• Geen wijwater bij het kerkportaal
• Geen hand geven bij de vredeswens
• Geen uitreiking van de communie op de tong

Met ingang van aanstaande zondag is er in onze kerk – tot nadere bepaling – geen wijwater in de bakken bij de ingang; wel wordt op zondagen de besprenkeling met wijwater tijdens het ‘Asperges me’ uitgevoerd.

Bij begroetingen en bij de koffie na de Mis in de pastorie wordt u verzocht om geen handen te geven.

De meest ingrijpende maatregel zal voor ons allen zijn dat wij vanaf zondag 1 maart ons zullen moeten oefenen in het eucharistisch vasten totdat het verbod op de tongcommunie wordt ingetrokken. Deze oefening zal ons moeilijk vallen, maar het geeft ons de mogelijkheid om de kostbaarheid van de geestelijke communie opnieuw te leren waarderen. Ook zal door het eucharistisch vasten ons verlangen naar de Paascommunie een grote zegen en veel genade schenken in het kostbare ogenblik van de sacramentele communie, wanneer die opnieuw mogelijk zal zijn.

Offeren wij ons verlangen naar Christus op voor alle vervolgde christenen die niet of nauwelijks de mogelijkheid hebben om de heilige communie te mogen of te kunnen ontvangen. In een juiste geest van nederig verlangen naar Christus zal dit vasten voor u allen een grote genade kunnen worden.

Vanaf zondag zullen we na het Confiteor gezamenlijk het gebed om geestelijke communie bidden.

Ik wens u Gods rijkste zegen toe,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor