4 februari 2022

Gelegenheid tot aanbidding

In november 2021 hebben we de aanbiddingsmomenten in onze kerk gewijzigd. Het Lof op vrijdag kwam te vervallen en op zaterdag kwam er een aanbiddingsuur na de heilige Mis. Achteraf bezien blijken weinig mensen gelukkig te zijn met deze wijzigingen. Het vrijdagse Lof wordt door een aantal mensen gemist en de belangstelling voor de aanbidding op zaterdag is minimaal. Daarom gaan we met ingang van deze maand terug naar het oude schema, dat er als volgt uitziet:

- Dinsdag: twee uur lang uitstelling (na de H. Mis)
- Vrijdag: Lof om 10.30 uur (voor de H. Mis)

Geloofd en gedankt zij te allen tijde
het allerheiligste en goddelijk Sacrament!