8 februari 2022

Mevrouw E.J. Bolio (83 jaar) overleden (update)

In de middag van zaterdag 5 februari is -- gesterkt door de sacramenten van de heilige Kerk -- in haar slaap overleden mevrouw E.J. Bolio (foto) op de leeftijd van 83 jaar.

Mevrouw Bolio was een bekende verschijning in onze kerk en had jarenlang haar vaste plaats links van het middenpad. Zij leidde een godvruchtig leven, en heeft veel voor de Kerk gedaan, ook voor de Agneskerk en voor de priesters. De laatste jaren liet haar lichaam het door ziekte afweten, maar toch probeerde zij zo vaak als het haar mogelijk was naar de heilige Mis komen.

Laten we bidden voor haar zielenrust: dat het eeuwig Licht haar mag verlichten en dat zij mag rusten in vrede.

Op vrijdag 11 februari zal mevrouw Bolio vanuit onze kerk worden begraven. De heilige Requiemmis begint om 12.30 uur, aansluitend vindt de begrafenis plaats op begraafplaats Buitenveldert.